menu
nagłówek | header | image

Streszczenia

Pobierz książkę streszczeń - PDF ikona PDF

Materiały prezentowane w czasie sympozjum ukażą się online w postaci książki streszczeń. Prosimy o nadsyłanie krótkich streszczeń: referatów plenarnych, komunikatów ustnych i plakatów do dnia 7 czerwca 2023 r. zgodnie z poniższym schematem.

POSTĘPOWANIE

  • Termin składania abstraktów 7 czerwca 2023 r.
  • Streszczenie powinno być napisane w j.polskim lub w j.angielskim.
  • Dopuszczalny limit słów dla każdego streszczenia nie powinien przekraczać 300 słów. Uwaga: dodawanie wykresów/tabeli/obrazów ma wpływ na liczbę słów
  • Kliknij tutaj, aby pobrać szablon streszczenia (.docx)
  • Streszczenie (w postaci pliku PDF) należy przesłać na adres mailowy: mdobrzynska@ump.edu.pl lub mkowalowka@ump.edu.pl
  • Autorzy korespondencyjni zostaną powiadomieni o statusie streszczenia.
  • Należy dokonać pełnej rejestracji aby każdy artykuł przyjęty do prezentacji został umieszczony w materiałach konferencyjnych.
  • Plakaty przedstawiane on-line także zostaną zamieszczone w książce streszczeń.
aktualizacja: 2023-06-19