menu
nagłówek | header | image

Program

20.06.2023 (wtorek)

15.00-16.00
Rejestracja uczestników
16.00-16.15
Inauguracja - uroczyste otwarcie sympozjum
16.15-17.55
Sesja plenarna
Przewodniczą: prof. dr hab. Maria H. Borawska, prof. dr hab. Marian Grzymisławski, prof. dr hab. Juliusz Przysławski
16.15-16.40
Fitokannabinoidy w żywności
Prof. dr hab. Maria H. Borawska (Zakład Bromatologii UM Białystok)
16.40-17.05
Żywność w cieniu elektrowni jądrowych
Prof. dr hab. Bolesław Karwowski (Zakład Bromatologii UM Łódź)
17.05-17.30
Dieta w dobie zmian klimatu
Prof. UM dr hab. Piotr Rzymski (Zakład Medycyny Środowiskowej UM Poznań)
17.30-17.55
Mukowiscydoza - wpływ terapii na dietę
Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak (Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM Poznań)
18.00-19.00
Spotkanie Kierowników Katedr i Zakładów Bromatologii
20.00
Kolacja - Sala Restauracyjna Hotelu Mercure Poznań

21.06.2023 (środa)

08.00-10.00
Sesja problemowa 1
Przewodniczą: dr hab. Katarzyna Socha, dr hab. Małgorzata Grembecka, dr hab. prof. UL Wojciech Koch
08.00-08.25
Ograniczanie marnotrawienia żywności poprzez właściwe odżywianie
Prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska (Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
08.25-08.50
Żywność pochodzenia zwierzęcego - nie taka zła jak ją malują
Dr inż. Tomasz Szablewski (Katedra Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
DONIESIENIA USTNE
08.50-09.00
Ocena biodostępności Se z racji pokarmowych i suplementów diety
Wojciech Koch, Piotr Bawiec, Jan Sawicki, Ireneusz Sowa, Paulina Łasińska-Pracuta, Monika Kasprzak, Justyna Zagórska
09.00-09.10
Wpływ nawyków żywieniowych na stężenie kadmu i ołowiu we krwi osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa
Katarzyna Socha, Marta Jakoniuk, Sylwia Naliwajko, Tomasz Łysoń, Jolanta Soroczyńska, Jan Kochanowicz
09.10-09.20
Metabolom mleka kobiecego – wpływ czynników fizjologicznych i żywieniowych - online
Hanna Mojska
09.20-09.30
Ocena spożycia wybranych składników pokarmowych w grupie pacjentów z chorobą Alzheimera
Sylwia K. Naliwajko, Katarzyna N. Klimiuk, Justyna Moskwa, Anna Puścion-Jakubik, Renata Markiewicz-Żukowska, Katarzyna Socha
09.30-09.40
Ocena biodostępności magnezu w orzechach jadanych w symulowanym, enzymatycznym modelu trawienia in vitro
Justyna Moskwa, Renata Markiewicz-Żukowska, Jolanta Soroczyńska, Sylwia Naliwajko, Anna Puścion-Jakubik, Monika Bronikowska, Katarzyna Socha
09.40-09.50
Komponenty zespołu metabolicznego a spożycie wybranych składników pokarmowych oraz całkowity status oksydacyjny u młodych diabetyków
Monika Grabia, Katarzyna Socha, Artur Bossowski, Anna Puścion-Jakubik, Renata Markiewicz
09.50–10.00
Dyskusja
10.00-10.15
☕ Przerwa kawowa
10.15-12.15
Sesja problemowa 2
Przewodniczą: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak, prof. dr hab. Bolesław Karwowski
10.15-10.40
Zmiany biochemiczne i behawioralne u astronautów analogowych związane z zastosowaną dietą
Dr hab. Mirosław Krośniak, mgr Natalia Bubrowska (Zakład Bromatologii UJCM w Krakowie), dr Agata Kołodziejczyk (Centrum Technologii Kosmicznych AGH w Krakowie), dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak (Zakład Bromatologii WUM w Warszawie)
10.40-11.05
Diagnostyka dla dietetyka
Dr Tomasz Podgórski (Katedra Fizjologii i Biochemii Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
DONIESIENIA USTNE
11.05-11.15
Ocena bezpieczeństwa spożycia suplementów diety zawierających surowce pszczele w aspekcie zawartości kadmu i ołowiu
Anna Puścion-Jakubik, Monika Pienkiewicz, Paulina Lubiecka, Justyna Moskwa, Jolanta Soroczyńska, Monika Grabia, Renata Markiewicz-Żukowska, Katarzyna Socha
11.15-11.25
Związek wskaźnika zapalnego diety z profilem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych surowicy krwi dzieci chorujących na nawracające zakażenia dróg oddechowych oraz z ryzykiem występowania tego schorzenia
Anna Prescha, Mariola Paściak, Bogumiła Szponar, Daiva Gorczyca
11.25-11.35
Suplementacja i spożycie witaminy D w próbie populacyjnej dorosłych Polaków a możliwości spełnienia zaleceń
Monika Bronkowska, Karolina Olasek
11.35-11.45
Wartość odżywcza jaj kurzych w aspekcie zawartości wybranych składników mineralnych
Renata Markiewicz-Żukowska, Joanna Bielecka, Anna Puścion-Jakubik, Monika Grabia, Jakub Perkowski, Monika Bronikowska, Katarzyna Socha
11.45-11.55
Maliny i jeżyny - nutraceutyki z polskiej hodowli
Agnieszka Orzeł, Mirosław Krośniak, Adrianna Wójs-Janik, Katarzyna Król-Dyrek, Monika Gasparska
11.55-12.05
Owoce truskawek jako „źródło” makro i mikropierwiastków w odmianach dostępnych na rynku i klonach hodowlanych z polskiej hodowli
Jagła Joanna, Mirosław Krośniak
12.05-12.15
Badanie właściwości antyoksydacyjnych oraz analiza składu liofilizowanych owoców aronii, truskawki, jeżyny i wybranych gatunków malin
Katarzyna Jaglarz-Biały, Aleksander Konturek, Agnieszka Orzeł, Katarzyna Król-Dyrek, Justyna Frączek, Mirosław Krośniak
12.15-12.25
Dyskusja
12.25-13.55
Sesja szkoleniowa - Centrum Biologii Medycznej
Szczepozależność - sala 1019, Ból brzucha - sala 2018, Medkonsulting - sala 1057
12.25-12.55
Szczepozależność bakterii na przykładzie Sanprobi - analiza przypadków
Dr Anna Kubiak
Ból brzucha w gabinecie dietetyka
Dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż
Od teorii do praktyki. Wykorzystanie w pracy z pacjentem analizatora składu ciała BIA. Jak to działa, na co warto zwrócić uwagę i skąd wynikają błędy pomiarowy
Sara Wylegalska-Jankowiak, Medkonsulting Tanita
12.55-13.25
Od teorii do praktyki. Wykorzystanie w pracy z pacjentem analizatora składu ciała BIA. Jak to działa, na co warto zwrócić uwagę i skąd wynikają błędy pomiarowy
Sara Wylegalska-Jankowiak, Medkonsulting Tanita
Szczepozależność bakterii na przykładzie Sanprobi - analiza przypadków
Dr Anna Kubiak
Ból brzucha w gabinecie dietetyka
Dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż
13.25-13.55
Ból brzucha w gabinecie dietetyka
Dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż
Od teorii do praktyki. Wykorzystanie w pracy z pacjentem analizatora składu ciała BIA. Jak to działa, na co warto zwrócić uwagę i skąd wynikają błędy pomiarowy
Sara Wylegalska-Jankowiak, Medkonsulting Tanita
Szczepozależność bakterii na przykładzie Sanprobi - analiza przypadków
Dr Anna Kubiak
13.55-14.30
🍽 Obiad
14.30-15.30
Sesja plenarna
Przewodniczący: dr hab. Anna Prescha, dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska, prof. dr n. med. Monika Bronkowska
14.30-14.55
Narodziny gwiazdy - przypadek „Akkermansia muciniphila” - online
Prof. dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka (Prodziekan ds. Nauki WNoZ, Kierownik Zakładu Badań Biochemicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
14.55-15.20
Zespół jelita nadwrażliwego - problem wciąż aktualny
Dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż (Katedra i Zakład Bromatologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
15.20-15.30
Dyskusja
15.30-15.45
Podsumowanie sesji doniesień ustnych i plakatowych
Przewodniczący: dr hab. Mirosław Krośniak, dr hab. Sylwia Naliwajko, dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż
Podsumowanie doniesień ustnych - referują Przewodniczący sesji
Podsumowanie sesji plakatowej - referują Przewodniczący sesji
Wręczenie wyróżnień
15.45
Zamknięcie sympozjum

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość korekt w programie.

aktualizacja: 2023-06-19