menu
nagłówek | header | image

Kontakt

W sprawach merytorycznych
Katedra i Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
e-mail: mdobrzynska@ump.edu.pl, mkowalowka@ump.edu.pl

W sprawach organizacyjnych
Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel. 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

aktualizacja: 2023-06-19