menu
nagłówek | header | image

Sesja posterowa

Plakaty zostaną umieszczone na stronie internetowej sympozjum, a najciekawsze z nich zostaną uhonorowane nagrodą specjalną.

Termin nadsyłania propozycji posterów w formacie elektronicznym mija 7 czerwca 2023 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 21 czerwca 2023 r.

Poster należy przesłać w formacie pdf.

Treść plakatu:

 • Tytuł (pozycja: środek plakatu, czcionka: 48 pkt.)
 • Imię i nazwisko, afiliacja oraz adres e – mail Autora/Autorów
 • Merytoryczna zawartość posterów
  - wstęp teoretyczny,
  - cel badania i hipotezy badawcze,
  - metoda: osoby badane, narzędzia badawcze,
  - wyniki badań,
  - dyskusja wyników,
  - wnioski.
  Dodatkowo: wykresy, schematy, ilustracje, inne elementy graficzne.

Gotowe postery należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mdobrzynska@ump.edu.pl, mkowalowka@ump.edu.pl

aktualizacja: 2023-06-19